Tìm thấy 2 Kết quả Tổng số 179220

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Kernighan, Brian W.
  Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1978
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 005.133 / K39
  Loại CSDL: Sách in
 • 2.
  Tác giả: Kernighan, Brian W
  Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1988
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 005.133 / K39
  Loại CSDL: Sách in