• 1. Tiêu đề: Kế toán quản trị 1
  Tác giả: Nguyễn Thúy An;
  Mã bạn đọc: B1801736; Ngày yêu cầu: 16/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 2. Tiêu đề: Thảm kịch vĩ nhân
  Tác giả: Hoàng Minh Tường; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 3. Tiêu đề: Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành
  Tác giả: Liêu Tri Phong; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 4. Tiêu đề: Nhà lãnh đạo không chức danh
  Tác giả: Robin Sharma; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 5. Tiêu đề: Thảm kịch vĩ nhân
  Tác giả: Hoàng Minh Tường; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 6. Tiêu đề: Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành
  Tác giả: Liêu Tri Phong; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 7. Tiêu đề: Nhà lãnh đạo không chức danh
  Tác giả: Robin Sharma; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 8. Tiêu đề: Qualitative researching
  Tác giả: Jennifer Mason; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 9. Tiêu đề: Messy-Sáng tạo từ sự lộn xộn
  Tác giả: Tim Harford; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 10. Tiêu đề: Messy-Sáng tạo từ sự lộn xộn
  Tác giả: Tim Harford; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 11. Tiêu đề: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 10 môn Ngữ Văn
  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nam,Trịnh Thị Hương, Trần Minh Hương; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002095; Ngày yêu cầu: 10/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 12. Tiêu đề: tài liệu test
  Tác giả: Tác giả; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: ilibtest01; Ngày yêu cầu: 10/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 13. Tiêu đề: Giáo trình thực vật và động vật
  Tác giả: vũ ngọc út; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: B1602612; Ngày yêu cầu: 10/03/2020; Trạng thái: Đã có
 • 14. Tiêu đề: Truyện dài đầu tiên và tuyển tập các truyện ngắn Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  Tác giả: Cao xuân Mỹ;
  Mã bạn đọc: B1910848; Ngày yêu cầu: 08/03/2020; Trạng thái: Đã có
 • 15. Tiêu đề: Văn học Việt Nam- Những tác phẩm tiêu biểu truyện dài đầu tiên và tuyển tập các truyện nộgắn Nam B
  Năm xuất bản: 1998
  Mã bạn đọc: B1910848; Ngày yêu cầu: 08/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 16. Tiêu đề: Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Mankiw, N. Gregory; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 06/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 17. Tiêu đề: Nhập môn KInh tế lượng : Cách tiếp cận hiện đại Tập 1
  Tác giả: Jeffrey M.Wooldridge; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 06/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 18. Tiêu đề: Nhập môn KInh tế lượng : Cách tiếp cận hiện đại Tập 2
  Tác giả: Jeffrey M.Wooldridge; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 06/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 19. Tiêu đề: Kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân NMR. Từ thực nghiệm đến cấu trúc
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Phúc Đảm; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 002100; Ngày yêu cầu: 20/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 20. Tiêu đề: Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh
  Tác giả: Tống Mặc; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 04/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 21. Tiêu đề: Chó sủa nhầm cây
  Tác giả: Eric Barker; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 04/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 22. Tiêu đề: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đã có
 • 23. Tiêu đề: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đã có
 • 24. Tiêu đề: Thành công của chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 25. Tiêu đề: đổi mới và sáng tạo: Bất đẳng thức AM_GM
  Tác giả: Lê khánh sỹ; Huỳnh Công Thái; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 17/01/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 26. Tiêu đề: Tài liệu đặc điểm tiểu thuyết đức phật, nàng savitri và tôi của hồ anh thái
  Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thi; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: M2317023; Ngày yêu cầu: 06/01/2020; Trạng thái: Đã có
 • 27. Tiêu đề: sapiens: lược sử loài người, tái bản có chỉnh sửa
  Tác giả: Harari; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 02/01/2020; Trạng thái: Đang xử lý

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất