• 1. Tiêu đề: Lược sử Văn học Việt Nam
  Tác giả: Trần Đình Sử; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 21/06/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 2. Tiêu đề: Bài giảng chẩn đoán xét nghiệm
  Tác giả: Trần, Thị Minh Châu; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: BK2067X061; Ngày yêu cầu: 17/06/2022; Trạng thái: Đã có
 • 3. Tiêu đề: Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm
  Tác giả: Hồ, Thị Việt Thu; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: BK2067X061; Ngày yêu cầu: 17/06/2022; Trạng thái: Đã có
 • 4. Tiêu đề: Giáo trình bệnh truyền nhiễm :
  Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: BK2067X061; Ngày yêu cầu: 17/06/2022; Trạng thái: Đã có
 • 5. Tiêu đề: IT- gã hề ma quái
  Tác giả: Stephen King; Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 27/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 6. Tiêu đề: Phía sau nghi can X
  Tác giả: Higashino Keigo; Năm xuất bản: Nhã Nam
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 27/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 7. Tiêu đề: Giáo trình mạch tương tự
  Tác giả: Trương Phong Tuyên; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2016714; Ngày yêu cầu: 17/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 8. Tiêu đề: Tư Bản Thế Kỷ 21 - Le Capital Au XXIe SièCle
  Tác giả: Thomas Piketty; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001640; Ngày yêu cầu: 14/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 9. Tiêu đề: Triển vọng về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội tại Việt Nam: Từ thực tiễn đến chinh sách
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Đào Thanh Trường - Philip Degenhardt; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001640; Ngày yêu cầu: 13/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 10. Tiêu đề: Khi đại dịch thế kỉ covid-19 đi qua
  Tác giả: Nguyệt Minh; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 12/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 11. Tiêu đề: Việt Nam-cuộc chiến sinh tử chống covid-19
  Tác giả: Ngọc Miên; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 12/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 12. Tiêu đề: Nam Kỳ và cư dân các tỉnh miền Đông
  Tác giả: J.C. Baurac; Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 09/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 13. Tiêu đề: Văn hóa du lịch
  Tác giả: Nguyễn Phạm Hùng; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 09/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 14. Tiêu đề: Tiếng Việt Sơ thảo ngữ pháp chức năng (Tái bản lần thứ nhất)
  Tác giả: Cao Xuân Hạo; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 05/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 15. Tiêu đề: Một số nội dung cơ bản của môn Luật Đầu tư
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 04/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 16. Tiêu đề: Định chế pháp luật dân sự thời pháp thuộc và Việt Nam công hòa (bộ 3 quyển)
  Tác giả: Huỳnh Công Bá; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 04/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 17. Tiêu đề: Một ví dụ xoàng
  Tác giả: Nguyễn Bình Phương; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2006536; Ngày yêu cầu: 03/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 18. Tiêu đề: Hong tay khói lạnh
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2006536; Ngày yêu cầu: 03/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 19. Tiêu đề: Mình và họ
  Tác giả: Nguyễn Bình Phương; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B2006536; Ngày yêu cầu: 03/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 20. Tiêu đề: Kể xong rồi đi
  Tác giả: Nguyễn Bình Phương; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2006536; Ngày yêu cầu: 03/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 21. Tiêu đề: Giáo trình văn hóa du lịch
  Tác giả: Hoàng Văn Thành; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 08/04/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 22. Tiêu đề: Văn hoá du lịch
  Tác giả: Nguyễn Phạm HÙng;
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 08/04/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 23. Tiêu đề: Quân Vương
  Tác giả: niccolo machiavelli; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2111845; Ngày yêu cầu: 30/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 24. Tiêu đề: Sóng ở đáy sông
  Tác giả: Lê Lựu; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2111845; Ngày yêu cầu: 30/03/2022; Trạng thái: Đã có
 • 25. Tiêu đề: Toeic Official Test - Preparation Guide
  Tác giả: ETS; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 26. Tiêu đề: New Economy Toiec RC1000
  Tác giả: Lee Ki Taek; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 27. Tiêu đề: IELTS Writing Review Vol.6
  Tác giả: Zim academy; Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: B1909478; Ngày yêu cầu: 20/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 28. Tiêu đề: How food works
  Tác giả: Trần Phương Phúc Hạnh - Dịch; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B1905265; Ngày yêu cầu: 11/03/2022; Trạng thái: Đã có
 • 29. Tiêu đề: XML
  Tác giả: ABC; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001824; Ngày yêu cầu: 09/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 30. Tiêu đề: Miễn dịch học
  Tác giả: Vũ Triệu An; Năm xuất bản: 2001
  Mã bạn đọc: GH2067X109; Ngày yêu cầu: 07/03/2022; Trạng thái: Đã có
 • 31. Tiêu đề: Alaska pollock surimi addition affects Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) surimi gel properties
  Tác giả: Hong Xiao, Yan Yang, Jiao Yu, Mengyue Hu, Yong Xue & Changhu Xue; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: M2220003; Ngày yêu cầu: 26/02/2022; Trạng thái: Không tìm thấy
  Thông tin trả lời: không đúng yêu cầu
 • 32. Tiêu đề: Nhập môn khoa học du lịch
  Tác giả: Trần Đức Thành; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: B1811171; Ngày yêu cầu: 18/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 33. Tiêu đề: Giáo trình kinh tế du lịch
  Tác giả: Nguyễn Văn Đính; Năm xuất bản: 2004
  Mã bạn đọc: B1811171; Ngày yêu cầu: 18/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 34. Tiêu đề: Tổng quan du lịch: Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành du lịch
  Tác giả: Võ Văn Thành; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: B1811171; Ngày yêu cầu: 18/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 35. Tiêu đề: Phân tích hoạt động kinh doanh
  Tác giả: Ohajm Văn; Năm xuất bản: 1997
  Mã bạn đọc: B1911151; Ngày yêu cầu: 13/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 36. Tiêu đề: Quản trị kinh doanh lữ hành
  Tác giả: Nguyễn Văn; Năm xuất bản: 2006
  Mã bạn đọc: B1911151; Ngày yêu cầu: 13/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 37. Tiêu đề: KHÁI LƯỢC NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN - TRIẾT HỌC
  Mã bạn đọc: B1705923; Ngày yêu cầu: 12/02/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 38. Tiêu đề: Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
  Tác giả: TS. Nguyễn Duy Khang - TS. Phan Thị Tuyết Vân; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2000544; Ngày yêu cầu: 12/02/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 39. Tiêu đề: Giáo trình giáo dục học
  Tác giả: Trần, Lương - Bùi, Thị Mùi; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B2000544; Ngày yêu cầu: 08/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 40. Tiêu đề: Lược sử đông nam á
  Tác giả: Phan Ngọc Liên; Năm xuất bản: 1998
  Mã bạn đọc: B2000524; Ngày yêu cầu: 08/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 41. Tiêu đề: Fish nutrition
  Tác giả: Ronald W. Hardy, Sadasivam J. Kaushik; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 18/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 42. Tiêu đề: Vệ sinh xử lý môi trường chăn nuôi
  Tác giả: Nhiều Tác Giả; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: B2010896; Ngày yêu cầu: 17/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 43. Tiêu đề: Giáo Trình Dinh Dưỡng và thức ăn chăn nuôi
  Tác giả: Vũ Huy Giảng; Năm xuất bản: 2007
  Mã bạn đọc: B2010896; Ngày yêu cầu: 17/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 44. Tiêu đề: Giáo Trình Dinh Dưỡng Gia Súc
  Tác giả: Nguyễn Nhựt Xuân Dung; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: B2010896; Ngày yêu cầu: 17/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 45. Tiêu đề: Giáo Trình vệ sinh môi trường chăn nuôi
  Tác giả: Nguyễn Văn Thu; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: B2010896; Ngày yêu cầu: 17/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 46. Tiêu đề: Giáo trình kỹ thuật chế biến rau quả
  Tác giả: Nguyễn Minh Thuỷ; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: M0519002; Ngày yêu cầu: 14/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 47. Tiêu đề: Giáo trình kỹ thuật sấy và bảo quản nông sản thực phẩm
  Tác giả: Nguyễn Văn Cương; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: M0519002; Ngày yêu cầu: 14/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 48. Tiêu đề: Giáo trình nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm
  Tác giả: Phan Minh Trí; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: M0519002; Ngày yêu cầu: 14/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 49. Tiêu đề: Giáo trình Tâm lý học Sư phạm
  Tác giả: TS.Nguyễn Thị Bích Phượng;
  Mã bạn đọc: B2111346; Ngày yêu cầu: 13/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 50. Tiêu đề: Giáo trình Giáo dục học
  Tác giả: Trần Lương-Bùi Thị Mùi; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B2111346; Ngày yêu cầu: 13/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 51. Tiêu đề: Giáo trình Pháp luật đại cương
  Tác giả: Pgs.Ts.Phan Trung Hiền; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B2111346; Ngày yêu cầu: 13/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 52. Tiêu đề: Pháp luật đại cương
  Tác giả: Phan Trung hiền; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001831; Ngày yêu cầu: 12/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 53. Tiêu đề: Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng (Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý) - Tái bản năm 2020
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC); Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: B1802583; Ngày yêu cầu: 12/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 54. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 55. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 56. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 57. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
  Thông tin trả lời: thiếu thông tin
 • 58. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 59. Tiêu đề: Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông
  Tác giả: Hà Nhật; Năm xuất bản: 1998
  Mã bạn đọc: B2013931; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 60. Tiêu đề: Bài giảng môn học vi tích phân A1: Khối kỹ thuật
  Tác giả: Trần Ngọc Liên; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2013931; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 61. Tiêu đề: Giáo trình sinh lý và bệnh lý trẻ em
  Tác giả: Nguyễn Trọng Hồng Phúc; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2100620; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 62. Tiêu đề: Pháp luật đại cương
  Tác giả: Phan Trung Hiền; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001831; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 63. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 64. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 65. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 66. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 67. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 68. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 69. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thống kê
  Tác giả: Võ văn tài; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B2112422; Ngày yêu cầu: 10/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 70. Tiêu đề: Giáo trình Trắc địa
  Tác giả: Trần Vũ An; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: B2104043; Ngày yêu cầu: 08/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 71. Tiêu đề: Pháp luật đại cương
  Tác giả: Phan Trung Hiền; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001831; Ngày yêu cầu: 07/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 72. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thống kê
  Tác giả: Võ văn tài; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B2112422; Ngày yêu cầu: 06/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 73. Tiêu đề: Giáo trình giáo dục học
  Tác giả: Tran Luong-Bui Thi Mui; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B2016147; Ngày yêu cầu: 06/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 74. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thông kê
  Tác giả: Võ Văn Tài;
  Mã bạn đọc: B2102549; Ngày yêu cầu: 06/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 75. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thống kê
  Tác giả: Võ văn tài; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B2102517; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 76. Tiêu đề: Giáo trình hóa vô coe và hữu cơ đại cương
  Tác giả: Nguyễn trọng tuân; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2103396; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 77. Tiêu đề: Giáo trình giáo dục học
  Tác giả: Trần Lương; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B2016091; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 78. Tiêu đề: Sử dụng máy xây dựng
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận; Năm xuất bản: 1995
  Mã bạn đọc: B1907989; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
  Thông tin trả lời: Khoa MT
 • 79. Tiêu đề: Đánh giá hiệu quả tài chính của hai mô hình canh tác khoai lang theo tiêu chuẩn VietGAP và truyền thống tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long : Luận văn tốt nghiệp Cao học. Ngành Hệ thống Nông nghiệp
  Tác giả: Trần Quang Vinh; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: B1801936; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 80. Tiêu đề: Giáo trình bệnh dinh dưỡng gia súc
  Tác giả: Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: B2002938; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 81. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thống kê
  Tác giả: Võ văn tài; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B2103396; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 82. Tiêu đề: Giáo trình Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương
  Tác giả: Nguyễn Trọng Tuân; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2107600; Ngày yêu cầu: 03/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 83. Tiêu đề: Miễn dịch học
  Tác giả: PGS.TS Trần Ngọc Bích; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2010909; Ngày yêu cầu: 02/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 84. Tiêu đề: xác suất thống kê
  Tác giả: Võ Văn Tài; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: C2100004; Ngày yêu cầu: 01/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất