• 1. Tiêu đề: Speech Act Performance: Theoretical, Empirical and Methodological Issues
  Tác giả: Alicia Martínez Flor, Esther Usó Juan; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 03/12/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 2. Tiêu đề: Language Assessment in Practice
  Tác giả: Bachman, L. and Palmer, A.; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 03/12/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 3. Tiêu đề: Contrastive linguistics : history, philosophy and methodology
  Tác giả: Pan Wenguo and Tham Wai Mun; Năm xuất bản: 2007
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 03/12/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 4. Tiêu đề: cánh diều vàng
  Tác giả: A; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 25/11/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 5. Tiêu đề: ĐỒI GIÓ
  Tác giả: A; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 20/11/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 6. Tiêu đề: kiểm tra lần 2 from .68
  Tác giả: kiểm tra tính nang; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: ilibtest01; Ngày yêu cầu: 19/11/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 7. Tiêu đề: cuon theo chieu gio
  Tác giả: tac gia 1; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: ilibtest01; Ngày yêu cầu: 19/11/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 8. Tiêu đề: hon nhan va gia đình
  Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: M4016008; Ngày yêu cầu: 14/11/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 9. Tiêu đề: Phân lập và nhận diện nấm Collectotrichum sp. gây bệnh thán thư trên cây ăn quả và rau màu
  Tác giả: Nuyễn, Nhật Anh; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B1604542; Ngày yêu cầu: 13/11/2019; Trạng thái: Đã có
 • 10. Tiêu đề: Khi lỗi thuộc về những vì sao
  Tác giả: John Green;
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 13/11/2019; Trạng thái: Đã có
 • 11. Tiêu đề: Giáo trình ngữ pháp căn bản 2 =
  Tác giả: Phương, Hoàng Yến; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B1703043; Ngày yêu cầu: 02/11/2019; Trạng thái: Đã có
 • 12. Tiêu đề: Phát triển tư duy sáng tạo của học sinh thông qua dạy học chương "dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân" đại số và giải tích 11 trung học phổ thông
  Tác giả: Trần Thị Thu Hằng; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 009631; Ngày yêu cầu: 21/10/2019; Trạng thái: Đã có
 • 13. Tiêu đề: Dạy học tích hợp: Trường hợp cấp số nhân
  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thùy; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 009631; Ngày yêu cầu: 21/10/2019; Trạng thái: Đã có
 • 14. Tiêu đề: Dạy học khái niệm cấp số nhân bằng các bài toán thực tế từ quan điểm của dạy học mô hình hóa toán học với sự giúp đỡ của máy tính bỏ túi
  Tác giả: Nguyễn Thị Thúy An; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 009631; Ngày yêu cầu: 21/10/2019; Trạng thái: Đã có
 • 15. Tiêu đề: Khảo sát chất lượng chôm chôm nhãn ở các thời điểm thu hoạch và khả năng duy trì chất lượng trái sau thu hoạch
  Tác giả: Nguyễn Minh Thuỷ; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: B1605911; Ngày yêu cầu: 17/10/2019; Trạng thái: Đã có
 • 16. Tiêu đề: Phân Tích Thống Kê Và Dự Báo
  Tác giả: Nguyễn Văn Hữu - Nguyễn Hữu Dư; Năm xuất bản: 2003
  Mã bạn đọc: B1401643; Ngày yêu cầu: 16/10/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 17. Tiêu đề: Dẫn luận ngôn ngữ học
  Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: B1912476; Ngày yêu cầu: 15/10/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 18. Tiêu đề: Bank 3.0 - Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số
  Tác giả: Brett King; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 10/10/2019; Trạng thái: Đã có
 • 19. Tiêu đề: Phát Minh Cuối Cùng
  Tác giả: James Barrat; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 10/10/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 20. Tiêu đề: Deep Learning - Cuộc Cách Mạng Học Sâu
  Tác giả: Terrence J. Sejnowski; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 10/10/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 21. Tiêu đề: Chạy Đua Với Robot
  Tác giả: Joseph E. Aoun; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 10/10/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 22. Tiêu đề: Metaphor in Discourse-từ yêu cầu Đỗ Xuân Hải
  Tác giả: Elena Semino; Năm xuất bản: 2008
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 30/09/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 23. Tiêu đề: The Routledge Handbook of Metaphor and Language
  Tác giả: Elena Semino, Zsófia Demjén; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 30/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 24. Tiêu đề: Test1-n
  Tác giả: Trải nghiệm; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 21/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 25. Tiêu đề: Thử 1
  Tác giả: Test; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 19/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 26. Tiêu đề: Tài liệu ilib 01
  Tác giả: tester; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: ilibtest01; Ngày yêu cầu: 18/09/2019; Trạng thái: Đã có
 • 27. Tiêu đề: Thử lại
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 17/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 28. Tiêu đề: Huyền thoại mẹ
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 17/09/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 29. Tiêu đề: Giáo trình cấu trúc đại số
  Tác giả: Lê Phương Thảo - Nguyễn Hoàng Xinh; Năm xuất bản: 201515
  Mã bạn đọc: B1800220; Ngày yêu cầu: 26/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 30. Tiêu đề: khảo sát đường dây cáp ngầm trung thế 22kv
  Tác giả: Phạm Hữu Lọi; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B1610259; Ngày yêu cầu: 21/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 31. Tiêu đề: khảo sát đường dây cáp ngầm trung thế 22kv
  Tác giả: Phạm Hữu Lọi; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B1610259; Ngày yêu cầu: 21/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 32. Tiêu đề: hoa vàng trên cỏ xanh
  Tác giả: Nguyễn A; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 33. Tiêu đề: hoa vàng trên cỏ xanh
  Tác giả: Nguyễn A; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 34. Tiêu đề: test lần 3
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 35. Tiêu đề: test lần 3
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 36. Tiêu đề: cây xanh lá đỏ
  Tác giả: nguyễn B; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 37. Tiêu đề: test
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 38. Tiêu đề: test lần 2
  Tác giả: test; Năm xuất bản: test
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 39. Tiêu đề: test lần 2
  Tác giả: test; Năm xuất bản: test
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 40. Tiêu đề: test lần 3
  Tác giả: test; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 41. Tiêu đề: cây xanh lá đỏ
  Tác giả: nguyễn B; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 42. Tiêu đề: Test lan 4
  Tác giả: test lan; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 43. Tiêu đề: test lan 5
  Tác giả: test lan 5; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002673; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 44. Tiêu đề: cây đỏ
  Tác giả: nguyễn a; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 45. Tiêu đề: cây vàng
  Tác giả: nguyễn b; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 46. Tiêu đề: Bank Marketing: A Strategic Approach to Management Using 7PsPaperback
  Tác giả: Smajlović Ermina; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 19/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 47. Tiêu đề: Bank Marketing: A Strategic Approach to Management Using 7PsPaperback
  Tác giả: Smajlović Ermina; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 19/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 48. Tiêu đề: Management across Cultures: Developing Global Competencies
  Tác giả: Richard M. Steers; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 19/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 49. Tiêu đề: Management across Cultures: Developing Global Competencies
  Tác giả: Richard M. Steers; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 19/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 50. Tiêu đề: Giáo Trình Cơ Sở Matlab Ứng Dụng Tập II: Giáo Trình Dùng Cho Chuyên Ngành Điện
  Tác giả: Trần Quang Khánh; Năm xuất bản: 01-2013
  Mã bạn đọc: B1806744; Ngày yêu cầu: 17/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 51. Tiêu đề: văn hóa dân gian Việt Nam- Phượng
  Tác giả: Nguyễn Chí Bền; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 15/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 52. Tiêu đề: ALA Glossary of Library and Information Science (Fourth edition)
  Tác giả: Michael Levine -Clark and Toni M.Carter; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: 000819; Ngày yêu cầu: 13/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 53. Tiêu đề: Toán học cao cấp
  Tác giả: Nguyễn A; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 06/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
  Thông tin trả lời: test
 • 54. Tiêu đề: Thư viện học đại cương
  Tác giả: Nguyễn Tấn; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 06/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 55. Tiêu đề: Thông tin học
  Tác giả: Nguyễn Hoàng; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 06/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
  Thông tin trả lời: test luôn hả
 • 56. Tiêu đề: Được học: sách dịch
  Tác giả: Tara westover; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 02/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 57. Tiêu đề: Được học: sách dịch
  Tác giả: Tara westover; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 02/08/2019; Trạng thái: Đang xử lý
 • 58. Tiêu đề: Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn: Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên
  Tác giả: Bùi Hoàng Tân; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 59. Tiêu đề: Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn: Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên
  Tác giả: Bùi Hoàng Tân; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 60. Tiêu đề: Hệ thống kiến thức Sinh học 12 - Cơ bản
  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng - CN. Võ Văn Vũ; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 61. Tiêu đề: Sách chuyên khảo - Nguyên lý Marketing
  Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 62. Tiêu đề: Hệ thống kiến thức Sinh học 12 - Cơ bản
  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng - CN. Võ Văn Vũ; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 63. Tiêu đề: Sách chuyên khảo - Nguyên lý Marketing
  Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 01/08/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 64. Tiêu đề: Thương nhớ 12
  Tác giả: Vũ Bằng; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001843; Ngày yêu cầu: 05/07/2019; Trạng thái: Đang xử lý
  Thông tin trả lời: đã sẵn sàng phục vụ
 • 65. Tiêu đề: Land Subsidence in the San Joaquin Valley, California, as of 1980
  Tác giả: R. L. IRELAND, J. E POLAND, and E S. RILEY; Năm xuất bản: 1984
  Mã bạn đọc: B1506017; Ngày yêu cầu: 25/06/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 66. Tiêu đề: báo chí truyèn hình tập 2
  Tác giả: X.L. Xvích, Cudơnhetxốp, G.V; Năm xuất bản: 10/2004
  Mã bạn đọc: B1601640; Ngày yêu cầu: 25/06/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 67. Tiêu đề: Cây công nghiệp dài ngày
  Tác giả: Nguyễn Bảo Vệ; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: M0117027; Ngày yêu cầu: 06/06/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 68. Tiêu đề: Sáu mươi ngọn nến
  Tác giả: Vladimia Tenrdyakov; Năm xuất bản: 1986
  Mã bạn đọc: B1600997; Ngày yêu cầu: 25/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 69. Tiêu đề: giáo trình nguyên lý kế toán
  Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1510713; Ngày yêu cầu: 18/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 70. Tiêu đề: giáo trình nguyên lý kế toán
  Tác giả: nguyễn hữu đặng - trần quốc dũng - đàm thị phong ba - phan thị ánh nguyệt; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1510713; Ngày yêu cầu: 16/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 71. Tiêu đề: Khoa Test 080519
  Tác giả: Khoa; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002719; Ngày yêu cầu: 08/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 72. Tiêu đề: Tuyển tập văn học
  Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: ilibtest01; Ngày yêu cầu: 07/05/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 73. Tiêu đề: Pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử
  Tác giả: Nguyễn Việt Hà; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: M3417013; Ngày yêu cầu: 21/04/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 74. Tiêu đề: Phượng - Đặt thử
  Tác giả: Vũ Bằng; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 14/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 75. Tiêu đề: Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering
  Tác giả: Glendinning, Eric H; Năm xuất bản: 2001
  Mã bạn đọc: B1709125; Ngày yêu cầu: 13/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 76. Tiêu đề: phân tích mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố Cần Thơ
  Tác giả: Lăng, Chánh Huệ Thảo; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: B1608807; Ngày yêu cầu: 13/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 77. Tiêu đề: Khoa Test- Những bà mẹ của người nổi tiếng
  Tác giả: Trương Lương Khoa; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002719; Ngày yêu cầu: 13/03/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 78. Tiêu đề: basic reading skill hanbook
  Tác giả: harvey s.wiener charles bazerman; Năm xuất bản: 2006
  Mã bạn đọc: C1800024; Ngày yêu cầu: 11/02/2019; Trạng thái: Đang xử lý
  Thông tin trả lời: Đang chờ báo giá của nhà cung cấp
 • 79. Tiêu đề: Phương pháp nghiên cứu và viết đề cương nghiên cứu
  Tác giả: VõThị Thanh Lộc;
  Mã bạn đọc: B1502451; Ngày yêu cầu: 19/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 80. Tiêu đề: Kiểm tra ilib
  Tác giả: Pha; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002719; Ngày yêu cầu: 18/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 81. Tiêu đề: Phương pháp giải bài toán hóa học hữu cơ
  Tác giả: Trần Thạch Văn; Năm xuất bản: 2003
  Mã bạn đọc: B1700320; Ngày yêu cầu: 09/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 82. Tiêu đề: Giáo trình sinh học tế bào
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Như Hiền; Năm xuất bản: 2006
  Mã bạn đọc: B1703326; Ngày yêu cầu: 07/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu
 • 83. Tiêu đề: Meaning in Language
  Tác giả: Alan Cruse; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: B1410166; Ngày yêu cầu: 03/01/2019; Trạng thái: Yêu cầu

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất