• 1. Tiêu đề: Kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân NMR. Từ thực nghiệm đến cấu trúc
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Phúc Đảm; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 002100; Ngày yêu cầu: 20/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 2. Tiêu đề: Chó sủa nhầm cây
  Tác giả: Eric Barker; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 04/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 3. Tiêu đề: Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh
  Tác giả: Tống Mặc; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 04/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 4. Tiêu đề: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đã có
 • 5. Tiêu đề: Thành công của chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 6. Tiêu đề: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đã có
 • 7. Tiêu đề: đổi mới và sáng tạo: Bất đẳng thức AM_GM
  Tác giả: Lê khánh sỹ; Huỳnh Công Thái; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 17/01/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 8. Tiêu đề: Tài liệu đặc điểm tiểu thuyết đức phật, nàng savitri và tôi của hồ anh thái
  Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thi; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: M2317023; Ngày yêu cầu: 06/01/2020; Trạng thái: Đã có
 • 9. Tiêu đề: sapiens: lược sử loài người, tái bản có chỉnh sửa
  Tác giả: Harari; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 02/01/2020; Trạng thái: Đang xử lý

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất