...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Trần Cao Đệ
Thông tin xb: Cần Thơ: Khoa Công Nghệ Thông Tin, 2002
Số thứ tự trên kệ sách: 005.73 / Đ250
Mô tả vật lý: 140tr.
Chủ đề: information storage and retrieval systemsdata structures ( computer science )
MFN: 51423

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất