...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Lâm Thị Ngọc Châu
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 512.02 / Ch125t
Mô tả vật lý: 108tr.
Chủ đề: combinatorial analysis - outlines, syllabi, etccomputer science - mathematicsmathematics - outlines, syllabi, etc
MFN: 38436

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất