...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Nguyễn, Tô Thành
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo Dục, 1997
Số thứ tự trên kệ sách: 512.02 / Ngh301
Mô tả vật lý: 266 tr., 27 cm
Chủ đề: Combinatorial analysisComputer scienceMathematics
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Tô Thành - Tác giả
MFN: 27950
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất