...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Gakken
Thông tin xb: Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Số thứ tự trên kệ sách: 428.24 / G145
Mô tả vật lý: 159 tr.: minh họa, 18 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Chủ đề: Tiếng AnhEnglish language
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Thành Yến - dịch
MFN: 238812

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất