...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Huang, Khelia
Thông tin xb: Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Số thứ tự trên kệ sách: 428.24 / H874
Mô tả vật lý: 255 tr.: minh họa, 23 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Chủ đề: Tiếng AnhEnglish language
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Thành Yến - dịch
MFN: 238813

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất