...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Trương, Văn Tân
Thông tin xb: Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Số thứ tự trên kệ sách: 500 / T121
Mô tả vật lý: 415 tr., 23 cm
Chủ đề: Khoa họcSciences
MFN: 232844

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất