...
Loại CSDL: Luận án in ấn; Luận án điện tử
Tác giả: Lê, Duy
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ, 2019
Số thứ tự trên kệ sách: 632.954
Mô tả vật lý: xiii, 123 p.
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Minh Chơn
MFN: 231516
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2019 07 09 P0314002 Lê Duy 32175 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất