...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Phan, Trung Hiền
Thông tin xb: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 349.597 / H305
Mô tả vật lý: 99 tr., 24 cm
Chủ đề: Vietnamese lawPháp luật Việt Nam
MFN: 180676

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất