...
Loại CSDL: Luận án in ấn; Luận án điện tử
Tác giả: Trần, Vũ Phến
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Mô tả vật lý: xx, 171 tr.
Tác giả bổ sung: Phạm, Văn Kim
MFN: 163897
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Tran Vu Phen 24417 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (138) Xem preview

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất