...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Phan, Hữu Dật
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Số thứ tự trên kệ sách: 305.89597 / D124
Mô tả vật lý: 407 tr., 24 cm
Chủ đề: Anthropology and developmentDân tộc họcNhân loại học và phát triểnEthnology
MFN: 227056

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất