...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Kernighan, Brian W
Thông tin xb: Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1988
Số thứ tự trên kệ sách: 005.133 / K39
Mô tả vật lý: 272 p., cm
Chủ đề: c ( computer program language )
Tác giả bổ sung: Ritchie, Dennis M - Tác giả
MFN: 22735
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất