...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Phan, Trung Hiền
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 340.071 / H305
Mô tả vật lý: 200 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: LawLawLuậtLuật
Tác giả bổ sung: Huỳnh, Thị Sinh Hiền
MFN: 172936
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 172936 1109346 Kb (7 lượt tải) Xem toàn văn (321) Xem preview

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất