...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Nguyễn, Hữu Khánh
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 515 / Kh107
Mô tả vật lý: 201 tr.: minh họa, 29 cm
Chủ đề: Mathematics, AnalysisCalculusTóan học, Phân tích
MFN: 146317

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất