...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Lê, Phương Quân
Thông tin xb: Cần Thơ, VN: Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Khoa học, 2007
Số thứ tự trên kệ sách: 515 / Qu121
Mô tả vật lý: 213 tr.: minh họa, 29 cm
Chủ đề: Mathematical analysisCalculus, integralCalculus, integralVi tích phânPhân tích toán học
MFN: 144135

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất