...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Đỗ, Đức Giáo
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Số thứ tự trên kệ sách: 512.02 / Gi108
Mô tả vật lý: 507 tr.: minh họa, 20.5 cm
Chủ đề: Discrete mathematicsMathematics
MFN: 139795

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất