...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Đỗ, Đức Giáo
Thông tin xb: Hà Nội: Giáo dục, 2007
Số thứ tự trên kệ sách: 512.52 / Gi108
Mô tả vật lý: 379 tr., 24 cm
Chủ đề: Discrete mathematicsToán rời rạc
MFN: 132249

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất